Naši cílovou skupinu tvoří tři segmenty. 

Žáci:
Tyto stránky slouží žákům, kteří se setkají s rizikovým chováním na škole nebo mimo ni k:

  • rozpoznání závažnosti rizikového chování a k přesné identifikaci problému
  • nalezení možností, kam se obrátit o pomoc, koho v dané problematice kontaktovat
  • možnost kontaktovat přímo školního metodika prevence a to i anonymně (vytvořením si fiktivního mailu, kam žák dostane odpověď)Žáci se rovněž mohou zapojit do tvorby a šíření materiálů k větší informovanosti ostatních žáků školy prostřednictvím peer-programu, organizovaného školním metodikem prevence v rámci projektu primární prevence MŠMT ČR.

Učitelé:

Učitelé zde najdou podporu a stručné návody pro okamžité řešení problémů spojených s rizikovým chováním. Stránky mohou pomoci při řešení nezvyklých situací jako je třeba zabavení neznámé látky s podezřením na omamnou či psychotropní látku, řešení šikany, zvýšené agresivity dětí...atd.

Rodiče:

Rodiče se zde mohou seznámit s některými projevy rizikového chování u vlastních dětí. Při identifikaci problému zde pak naleznou kontaktní osobu se kterou se mohou poradit o možném řešení nebo se nechat odkázat na odbornou pomoc v rámci Zlínského kraje.

Díky této webové sekci budou všechny informace, prezentace apod. lehce dostupné i pro ostatní žáky, rodiče a školy, které projeví zájem dále se vzdělávat v problematice prevence rizikových jevů chování na škole i při mimoškolních aktivitách.

Autorem textů na tomto webu je Mgr. Viktor Johaník, případné připomínky můžete zaslat na mail vjohanik@spsoa-ub.cz