Negativní působení sekt:

Sektou rozumíme určitou ohraničenou skupinu, jejíž členové sdílejí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné sociální izolaci, manipulaci a dalším extrémním zásahům do soukromí participujících osob.

 

https://www.prochlapa.cz/wp-content/uploads/2011/01/zabijacke-sekty-1-cast.jpg

 

 

Informovanost o problematice sekt a jejich nebezpečí na naší škole:

Problematika sekt a jejich společenské nebezpečnosti je probírána ve výuce Občanské nauky, viz. ŠVP. Žáci jsou schopni rozpoznat hnutí a skupiny, které vykazují rysy sektářské organizace a znají důvody, proč se nezapojovat do aktivit těchto organizací.

 

Další informace:

https://www.sekty.cz/www/index.php