Netolismus

Termínem netolismus označujeme závislost na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména:

 • počítačové hry,
 • sociální sítě,
 • internetové služby (různé formy chatu),
 • virální videa,
 • mobilní telefony..
 

K příznakům netolismu patří:

 • méně vykonané práce,
 • pocit prázdnoty, když není člověk u počítače,
 • ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače,
 • brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače,
 • rostoucí nervozita a neklid, když člověk delší dobu nemůže hrát,
 • přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá,
 • kradení peněz na nákup her,
 • stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry,
 • zkreslování, zatajování informací o své závislosti,
 • hraní kvůli úniku od osobních problémů,
 • narušené vztahy s rodinou,
 • zanedbávání učení,
 • opouštění dřívějších zájmů a přátel,
 • zhoršující se školní výsledky.

Zde je třeba upozornit rodiče, aby si těchto příznaků všímali a vzhledem k nim omezovali pobyt svých dětí před displeji jejich elektronických zařízení. Často se totiž stává, že žák ve škole usíná a je nepozorný právě proto, že předchozí noc strávil u svého počítače hraním nějaké "dechberoucí" hry.