Rasismus a xenofobie:

Soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin, které pro potřeby prevence třídíme do obou uvedených kategorií, tedy zastávání rasové nerovnocennosti v jakémkoli smyslu slova, podporování rasové nesnášenlivosti a netoleranci vůči menšinám a odlišnostem.

https://www.evropa2045.cz/hra/klara/napoveda/html/obr/rasismus.jpg

 

 

Výskyt rasismu a xenofobie na naší škole:

 

Případ se zásadnějším rasistickým nebo xenofobním dopadem nebyl na naší škole doposud řešen. Žáci jsou vedeni v rámci humanitně založených předmětů ke vzájemné toleranci, respektování lidských práv a menšinových kultur. V letošním roce byl tomuto tématu věnován i projektový den, ve kterém žáci shledli film Eugeniové. 

 

Další informace:

https://www.ostrovzl.cz/prevence/rasismus-xenofobie/

https://www.detskaprava.cz/nactileti/letaky_rasismus.htm