Co je to sekta?:

 

Výraz sekta vychází z latinského sekat. Jedná se o společenství lidí, kteří jsou sdružováni většinou za nějakým náboženským účelem (může to ale být i účel komerční, politický atd.) jako víra, spasení, nový spasitel, mystická pravda atd. Členové těchto sdružení jsou však v ohrožení svého psychického nebo tělesného zdraví. Právě ohrožení zdraví svých členů je základním prvkem všech sdružení nazývaných jako sekty. Tento, pro sekty tak charakteristický rys, vám ale žádná z nich neprozradí, jinak by bylo vaše členství předem ztraceno. A v tom právě hrozí největší nebezpečí sekt.

 

Jak vypadá člověk propadlý sektě?:

 

Být součástí nějaké sekty je již velkým problémem, protože takový člověk už nemá kontakt s realitou a není ochoten užívat zdravý rozum. Člověka propadlého sektářskému myšlení již nepřesvědčíme pomocí racionálních argumentů o škodlivosti života v sektě. Proto pro naše potřeby bude důležité ukázat si, jakými triky si sekta podmaňuje osobnost svého budoucího člena a jak tyto triky rozpoznat a ubránit se jim.

Názorněji pak: https://www.youtube.com/watch?v=5xkxiq0aFTE&feature=related

 

Na co vás může sekta dostat?:

 

Nejvíce ohrožená skupina: mladí lidé ve věku 18 - 25 let tedy SŠ a VŠ (v poslední době lze pozorovat zvýšení zájmu sekt i o mladší ročníky, neboť se očekává, že tito lidé budou využitelní pro sektu v dalších letech).

Zneužití přirozených potřeb člověka:
Následující tabulka zahrnuje stručný přehled nejdůležitějších potřeb člověka a možností sekt, které nabízí k jejich alespoň zdánlivému naplnění.

 

Potřeba

Nabídka

1

někam patřit (společenství, parta, kolektiv)

přátelství, dokonalé vztahy

2

být přijímán jako osobnost (prosadit se)

lichocení, obdiv (love bombing)

3

ulehčit v odpovědnosti za své rozhodování

jasné vedení, šablony - stačí plnit

4

altruismu (pomoci druhým)

službu, podíl na záchraně světa

5

založit kvalitní rodinu

zaručené recepty na dokonalou rodinu

6

poznávat, vědět víc, vzdělávat se

studium, kurzy, meditace

7

zdravého života (životospráva, ekologie, drogy, AIDS)

zásady života v souladu s přírodou

8

touha po moci

možnost růstu v hierarchii sekty

9

ovlivnit osud ve svůj vlastní prospěch

metody, techniky, principy jeho ovládání

10

orientace v nepoznaném
- magickém, mystickém, záhady

možnost prožít, porozumět a ovládat je

11

zasloužit si své spasení

úkoly, úkony (plněním - zdánlivá jistota)

12

nalézt smysl života (mít pro co žít)

konkrétní a konečné naplnění této potřeby

13

zbavit se stereotypu, nespokojenost s konzumem

zvláštní, alternativní životní styl


Zneužití momentální situace člověka:

1. akutních - osobní, rodinné či společenské tragédie, nemoci, živelné pohromy, smrt blízkého člověka, rozvod, změny zaměstnání, bydliště, školy – koleje.

2. chronických - komplexů, osamocenosti, dlouhodobé nemoci, únavy a vyčerpání, stresu, znechucení z jiných oblastí života (nevydařené manželství, zaměstnání, tradiční církve,…), disfunkční rodina - touha po péči (společenství sekty jako náhradní rodina), jako alternativa k životu beze smyslu či nespokojenosti s konzumní společností dnešní doby.

Zneužití náboženskosti člověka:
Tohoto přirozeného sklonu člověka dokáží sekty velice dobře využít - navázat na něj a předložit svůj model, který vede k psychické závislosti na této skupině a neschopnosti další reflexe plnosti života a dalšího hledání pravdy. Socialistická éra naší země navíc způsobila vyprahlost a dezinformovanost v duchovních hodnotách lidí. Jak říká Dr. Prokop Remeš, sekty "parazitují na přirozené náboženskosti člověka".

Zneužití sugestibility člověka:
Sugestibilita - přirozená vlastnost lidské psychiky, reagovat na vnější podněty a přejímat je bez nutnosti kritického hodnocení (Její intenzita je individuální a je relativně snadno ovlivnitelná vnějšími faktory).

 

Převzato z: https://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0