Rasismus a xenofobie:

 

Co je to rasismus, to ti nemusím připomínat, co je to ale xenofobie?

 

Rasismus:

 

O rasismu jsme toho namluvili už spoustu v hodinách občanské nauky. Ale jedna věc je teoreticky rozumět pojmu rasismus a druhá nebýt rasistou. Rasismus vychází z názoru, že naše rasa je lepší, než všechny ostatní. Že jsme biologicky předurčeni k ovládnutí Země a jejímu řízení. Tomu není těžké uvěřit, člověk se alespoň na chvíli může cítit důležitý. Aspoň na chvíli zapomene, že propadá z matematiky a že mu hrozí dvojka z mravů. Rasismus se pojí k extrémně pravicovým hnutím, má tedy hodně společného s politikou. Rasisticky smýšlející člověk, rasista, tak není nebezpečný jen svým smýšlením, ale především tím, že své myšlenky chce uvést v praxi. Často hledá příležitost k nějakému činu a často tak činí ve společnosti podobně smýšlejících kamarádů, protože sám by toho asi moc nedokázal.

 

Xenofobie:

 

O fobiích jsi už určitě něco slyšel: arachnofobie, akrofobie, klaustrofobie atd. Takže asi víš, že fobie je strach z něčeho. A co je to to xeno?

Cizí, ano xenofobie je strach ze všeho cizího, odmítání všeho, co nepochází od nás, co není naše, co pochází odjinud. Xenofobie je tedy poněkud širším pojmem, než rasismus. Není to jen strach z cizí rasy, ale ze všeho, co je nám neznámé.

 

Jsem rasista?:

 

Rasismus je v české společnosti stále, byť často podvědomě, přítomen. Jako příklad uvedu studii Svobody a Morvayové, kdy se mají učitelé, kteří vás učí, že rasismus do naší společnosti nepatří, rozhodnout, zda žáka s následující charakteristikou umístit do základní školy praktické (dříve jsme jí říkali zvláštní):

Prospěch: Jan vyniká v tělocviku, je průměrný v matematice, má nedostatky ve čtení a psaní, nečte plynně, čte velmi pomalu, zakoktává se. Jeho písmo je neúhledné, při psaní vázne jemná motorika. Projevuje zájem o přírodu a zvířata, je velmi zvídavý a „živý“.

Vysvědčení: v1. třídě bylo průměrné, v této době se účastnil společných výletů a akcí se třídou, nyní na společné exkurze nejezdí, nenosí z domova finanční příspěvky na akci. V době výletů se účastní vyučování ve vedlejší třídě, kde mívá konflikty. Nedávno se na vyučování v této „náhradní“ třídě nedostavil, omluvenku nepřinesl. Tzn., má v tomto měsíci 4 neomluvené hodiny. Na vyučování je nedostatečně připraven a vybaven, úkoly nemají dostatečnou kvalitu, nedokončuje je, sporadicky je vůbec nepřinese, nenosí pastelky, často nemá čím psát, sešity a učebnice má poničené, „upatlané“. Na tělocvik nenosí vhodnou obuv. V poslední době je často napomínán, je nesoustředěný. Zdržuje práci s ostatními.

Rodinná situace: 3 sourozenci: Dana 3 roky, Martin 12 let, Andrea 10 let. Martin i Andrea navštěvují základní školu praktickou (dříve zvláštní škola). Otec je téměř rok nezaměstnaný, má základní vzdělání, matka je v domácnosti, má dokončenou zvláštní školu. Rodina bydlí v domě obývaném z velké většiny Romy, ve vzdálenosti od školy cca 1 km. Rodina v posledním roce neplatí nájemné, věc je předána soudu s návrhem na vystěhování bez nároku na náhradní ubytování. Matka se zmínila, že by bylo možná lépe, aby byl chlapec přeřazen do zvláštní školy, do které již chodí jeho starší sourozenci. Škola je vzdálena od místa bydliště cca 3 km.

Pokud byla k této charakteristice přidána tato fotka:

Pak byl Honzík 2,7 krát častěji umístěn do základní školy praktické (zvláštní), než když k této charakteristice byla přidána tato fotka:

Jak by jste rozhodli vy? Teď už snad spravedlivěji. Myslím, že máme na čem pracovat, jak my učitelé, vy žáci, tak i celá česká společnost.

 

A ještě na závěr, kdo vlastně byl zakladatelem myšlenky rasismu?:

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau