Závislostní chování:

 

Dnešní doba je plná závislostí, jsme závislí na automobilech, bez kterých si již život nedokážeme představit. Jsme závislý na internetu a mobilních telefonech, kterým věnujeme každý den tolik času, že kdybychom místo toho četli knihy, pak by z nás mohli být univerzitní učitelé. Z řady lidí se pomalu, ale jistěstábají alkoholici, kteří alkohol užívají z různých důvodů, třeba aby se zbavili každodenního pracovního stresu. Řada z dospívajících, možná dokonce většina, je závislá na nikotinu, bez kterého si už nedokáží představit školní den. Kdy se ale závislost stává rizikovým chováním, kde je hranice, kterou bychom neměli překročit? A jaké látky nebo chování jsou rizikové?

 

Jen tak pro zajímavost, jak je to s vaší závislostí na internetu?:

https://poradna.adiktologie.cz/otestujte-se/?poll_id=5

 

Co je to vlastně závislost?:

Při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako ústřední charakteristiku onemocnění označuje touhu (často silnou, přemáhající) užívat psychoaktivní látku nebo látky (drogy včetně alkoholu, tabáku a někdy i třeba relativně bezpečně vnímané kávy). Odpovídajícím pro označení síly touhy by mohlo být slovo žádostivost nebo chtíč. Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat nebo i zastavit; často však neúspěšně. Závislost může vznikat nejen při užívání některých látek, ale může to být i závislost na nějakém typu chování (hraní počítačových her, internet, hrací automat atd.)

 

Pro diagnózu závislosti je potřeba, aby byly přítomny některé z následujícího seznamu příznaků:

a) Silná touha užívat látku
b) Potíže v kontrole užívání látky
c) Užívání látky k odstranění tělesných odvykacích příznaků
d) Zvýšená tolerance (potřeba vyšších dávek drogy k dosažení žádoucího stavu)
e) Zanedbávání jiných zájmů a potěšení než je užívání drogy
f) Pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání (depresivní stavy, nákaza virovou žloutenkou při injekční aplikaci, cirhóza jater při užívání alkoholu apod.)

 

Máš pocit, že jsi závislý?:

 

Promluv si o tom s rodiči. Obrať se na svého třídního, metodika prevence nebo přímo na odbornou organizaci, která ti může pomoci. V našem regionu jsou to především:

https://www.podaneruce.cz/cz/programy/kontaktni-centra/charac.html

https://www.ppporzl.cz/index.php/kontakt-uh2

https://www.ppporzl.cz/index.php/faq

https://www.ppporzl.cz/index.php/krajskaporadna

 

Drogová závislost:

https://www.drogy-info.cz/

https://www.odrogach.cz/index.php?p=3&sess=

Ostatní závislosti:

https://www.poradenskecentrum.cz/gambling.php

https://www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php