Naším cílem je podstatným způsobem zvýšit informovanost a povědomí učitelů, žáků a jejich rodičů o projevech rizikového chování na škole (záškoláctví, šikana, užívání návykových látek, rasismus, xenofobie, divácké násilí apod.).

Největším přínosem pro učitele, žáky i jejich rodiče bude vyšší informovanost v oblasti prevence rizikových jevů. Zároveň stránky umožňují přímou komunikaci se školním metodikem prevence (email, telefon), která může přispět ke včasnému odhalení rizikového chování na škole a jeho rychlému vyřešení. 

Tyto stránky jsou podpořeny z dotačního programu pro oblast primární prevence MŠMT na roky 2013-2018.

 

 

Základní dokumentace k prevenci na SPŠOA:

Školní preventivní strategie 2010-2015 ke s t   ení v pdf

Preventivní  program  2015-2016

               

Evaluace minimálního preventivního programu

ke sta žení

 

ke stažení v pdf