Prevence rizikového chování:

 

Co je to prevence?

Předcházení něčemu, ochrana před něčím.

Co je to rizikové chování?

Rizikové chování, dříve označované jako sociálně patologické chování, je takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský &Zapletalová, 2006)

Kdo řeší prevenci rizikového chování na škole?

Prevencí rizikového chování na škole se zabývá školní metodik prevence, tím je na naší škole Soňa Obadalová (e-mail: sobadalova@spsoa-ub.cz)

 

Jaké jsou formy rizikového chování?