Záškoláctví:

 

Záškoláctví je jeden z nejčastějších přestupků proti školnímu řádu, ale je to taky forma rizikového chování, protože pokud není žák bez omluvy ve škole, kde vlastně je?

 

Je takové jednání v pořádku?

 

Není. A co vlastně porušuješ? Pokud pomineme školní řád, který takové jednání může postihnout až podmínečným vyloučením ze školy, pak porušuješ hlavně důvěru mezi sebou samým a tvými rodiči, kteří věří, že chodíš do školy proto, aby ses něčemu naučil, a aby z tebe něco bylo…

 

Může být na vině škola?

 

Ano, a velmi často tomu tak skutečně je. A nedivím se ti, někdy jsme mi učitelé k nesnesení, pořád po tobě něco chceme, hrozíme špatnými známkami, jsme nepříjemní, někdy tě i urazíme nebo ti prostě znepříjemníme život. Pak abys do takové školy chodil! Ano, často se dopouštíme chyb, protože jsme lidé jako ty, jen si to někdy neuvědomujeme, a pokud nás na takové nevhodné chování nikdo neupozorní, nemáme mnoho šancí to zjistit a napravit. Proto, když se ti něco ve škole nelíbí, sděl to svému třídnímu učiteli nebo běž přímo za školním metodikem prevence či výchovným poradcem. Stejně tak máš možnost, přes zástupce třídy, své námitky sdělit přímo řediteli školy na pravidelných setkáních s žáky. A věř, že se budeme snažit ti pomoci, od toho tu ostatně jsme.

 

Co může být dalšími příčinami?

 

Příčin může být celá řada, třeba šikana ve škole (viz další formy rizikového chování), problémy s rodiči (přílišný tlak z jejich strany na tvé studijní výsledky, složitá rodinná situace, atd.), špatná volba studijního oboru… atd. Pokud je tvá nechuť chodit do školy způsobena některou z těchto příčin, měl by o nich někdo vědět. Opět je dobré si s někým o tom promluvit, s rodiči, třídním, metodikem, prostě s někým ke komu cítíš důvěru, my se pak budeme snažit tvou důvěru nezklamat.

 

Jaké jsou formy záškoláctví?

 

https://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/socialnepatologickejevyajejichprevence/zaskolactvi/30276.aspx