Závislostní chování:

Závislost je stav, kdy někdo nebo něco je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Jedná se o oblast užívání a uživatelů návykových látek a rizika s tím spojená. Patří sem zejména omamné a psychotropní látky (OPL), které mohou ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Rovněž je do teéto skupiny možné řadit závislosti na herních automatech, alkoholu, nikotinu atd.

https://i.idnes.cz/05/083/gal/BIHd425f_drogy.jpg

 

 

Řešení závislostního chování na naší škole:

Tato otázka je dostatečně řešena školním řádem, kdy do školy nemůže žádný z žáků vstupovat pod vlivem omamných a psychotropních látek, ani nesmí tyto látky do školní budovy přinášet. Porušení těchto pravidel je porušením školního řádu a žák může být za toto porušení až vyloučen ze studia na naší škole. V případě závislostí nebo závislostního chování může školní metodik prevence poskytnout kontakt na specializovaná centra zabývající se řešením tohoto rizikového chování.

 

Další informace:

www.drogy-info.cz

www.adiktologie.cz

www.odrogach.cz